სარეკლამო/მარკეტინგული SMS შეტყობინება

შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი სერვისებით:

 1. გააგზავნოთ sms-ები ინდივიდუალური ერთჯერადი გამოყენებით ან მასობრივად, ჩვენი GSM ოპერატორების ბაზების გამოყენებით;
 2. ასევე ატვირთოთ თქვენი კომპანიის ლოიალური კლიენტების ბაზა;
 3. დაგეგმოთ და მიუთითოთ თქვენთვის სასურველი დრო, ხოლო სისტემა უზრუნველყოფს გაგზავნას;
 4. პროგრამის საშუალებით შეგიძლიათ სეგმენტურად დააჯგუფოთ კლიენტების კონტაქტები;
 5. ასევე ყურადღება მიაქციოთ sms კამპანიის მიმდინარეობას;
 6. გააგზავნოთ sms-ები ქართულ, ლათინურ და სხვა ენაზე;
 7. დაარეგისტრიროთ sms კამპანიის ბრენდსახელი ჩვენი ოპერატორის დახმარებით;
 8. მიულოცოთ პარტნიორებს დაბადების დღე და სხვადასხვა კალენდარული დღესასწაულები;
 9. წინასწარ დაგეგმოთ მთელი წლის სმს მარკეტინგი და თქვენთვის სასურველი ტარიფით შეიძინოთ სმს პაკატი;
 10. დააყენოთ მომხმარებლის მხრიდან გამოგზავნილი NOSMS-ის კოდი, პროგრამა ავტომატურად უზრუნველყოფს ნომრის და sms პამპანიის იდენტიფიცირება-დაბლოკვას;
 11. შეატყობინოთ აქტუალური აქციების, ახალი პროდუქტების/მომსახურების შესახებ სხვადასხვა მიზნობრივ ლიოალურ/ახალ პოტენციურ კლიენტებს.